Tìm kiếm nâng cao
Loại văn bản:
Cơ quan:
Phòng ban:
Lĩnh vực:
Ngày ban hành:
từ đến
Văn bản mới
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
QUYẾT ĐỊNH Về việc Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân xã Hướng Phùng nhiệm kỳ 2016 - 202 15/01/2017

QUYẾT ĐỊNH Về việc Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân xã Hướng Phùng nhiệm kỳ 2016 - 2021

QUYẾT ĐỊNH Về việc Ban hành Quy chế làm việc của  Ủy ban nhân dân xã Hướng Phùng nhiệm kỳ 2016 - 202Tải về
QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của công tác thi đua khen thưởng 15/01/2017

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của công tác thi đua khen thưởng

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động  của công tác thi đua khen thưởngTải về
BÁO CÁO Công tác xây dựng cơ sở ATLC - SSCĐ và ANTT Quý I năm 2017 05/03/2017

- Tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2017. - Đảng ủy xã tổ chức hội nghị triển khai quán triệt học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, BCH TW Đảng khóa XII. - Triển khai tổ chức các hoạt động Mừng Đảng, Mừng Xuân Đinh Dậu đến các tổ chức đoàn thể, khu dân cư. - Tham gia và chỉ đạo các chi bộ trực thuộc, các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tổng kết hoạt động năm 2016. Xây dựng chương trình kế hoạch hoạt động năm 2017.

BÁO CÁO Công tác xây dựng cơ sở ATLC - SSCĐ và ANTT Quý I năm 2017Tải về
BÁO CÁO Tình hình kinh tế - xã hội Quý I và nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2017 05/03/2017

- Quán triệt thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 30/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị về việc Tổ chức Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 đến các cơ quan đơn vị trên địa bàn và nhân dân trong toàn xã biết, tổ chức thực hiện. - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân Mừng Đảng, Mừng Xuân Đinh Dậu 2017 đảm bảo vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm nhằm quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mục tiêu kinh tế xã hội năm 2017.

BÁO CÁO Tình hình kinh tế - xã hội Quý I và nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2017Tải về
BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH NĂM 2016 KẾ HOẠCH PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 07/01/2017

Năm 2016 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XVI và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2015 - 2020). Cùng với sự thành công của cuộc Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp Nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tình hình kinh tế - xã hội của xã nhà bên cạnh những thuận lợi củng gặp không ít những khó khăn thách thức. Giá cả nông sản nói chung và giá cà phê nói riêng có tăng so với năm trước nhưng năng suất giảm làm cho đời sống của nhân dân đã khó khăn từ các năm trước nay lại càng khó khăn hơn. UBND xã đã tập trung chỉ đạo quyết liệt bằng các giải pháp để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của xã nhà; Phát động các phong trào trong các cấp, các ngành; Huy động các nguồn lực đầu tư, đảm bảo an sinh xã hội; giữ vững quốc phòng - an ninh; Nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Kết quả đạt được như sau:

BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH NĂM 2016 KẾ HOẠCH PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂMTải về
229/CV-UBND 01/01/1970

V/v tập huấn đại biểu HĐND

229/CV-UBNDTải về
82/GM-UBND 29/05/2015

Giấy mời 8h ngày 04/6/2015 làm việc với xã Hướng Việt về đường giao thông ra khu sản xuất thôn Tà Rùng

82/GM-UBNDTải về
Thông báo
GIấy mời