UBND tỉnh làm việc với huyện Hướng Hóa về tình hình KT-XH tại địa phương

Thứ tư - 15/04/2015 15:14

(Web Quảng Trị) Ngày 9/4/2015, UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với UBND huyện Hướng Hóa để nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2014, kế hoạch năm 2015; nghe và cho ý kiến về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 - 2020 và một số kiến nghị, đề xuất của huyện. Đồng chí Nguyễn Đức Chính, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc; tham dự còn có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban ngành liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính phát biểu kết luận tại buổi làm việc

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính phát biểu kết luận tại buổi làm việc

Năm 2014, tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn huyện Hướng Hóa tiếp tục được duy trì ở mức tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, huy động tốt các nguồn lực đầu tư, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới. Hoạt động văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước nâng cao, công tác đảm bảo an sinh xã hội thường xuyên được quan tâm. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.
Trong năm 2014, tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện đạt 6%, tổng giá trị sản xuất nền kinh tế (giá cố định 2010): 5.160 tỷ đồng, tổng thu ngân sách 557 tỷ đồng, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên: 1,94%, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 18,7 triệu đồng/người/năm... Trong lĩnh vực nông - lâm nghiệp, giá trị sản xuất đạt 646 tỷ đồng; giá trị sản xuất công nghiệp - TTCN duy trì ổn định đạt 1.471 tỷ đồng, doanh thu thương mại - dịch vụ đạt 2.691 tỷ đồng...
Về định hướng phát triển KT-XH từ năm 2015-2020 là huy động mọi nguồn lực để khai thác có hiệu qua tiềm năng, lợi thế của huyện nhằm đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng nền kinh tế và tiếp tục phát triển theo hướng chuyển dịch cơ cấu: Thương mại- dịch vụ, Công nghiệp- xây dựng và Nông-lâm nghiệp. Tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm đạt 7-8%; tổng giá trị sản xuất nền kinh tế đến năm 2020 đạt 8.000-8.200 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 29-31 triệu đồng/người/năm; tổng sản lượng lương thực từ cây có hạt đạt 13.000 tấn. Tập trung tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa chất lượng cao; phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững; đẩy mạnh cơ giới hóa và ứng dụng KHCN vào sản xuất; phát triển kinh tế trang trại, gia trại. Rà soát chuyển đổi đất rừng sản xuất và đất lâm nghiệp, nông nghiệp hiệu quả thấp sang trồng cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao. Duy trì ổn định 500 ha cây công nghiệp ngắn ngày; 5000 ha cà phê; khôi phục, phát triển 220 ha hồ tiêu; phát triển, mở rộng 2700 ha cây ăn quả; ổn định diện tích 920 ha cao su; phấn đấu trồng mới 600-800 ha cây mắc-ca. Phát triển chăn nuôi theo hướng bền vững với quy mô công nghiệp, bán công nghiệp, trang trại, gia trại gắn với vườn rừng, vườn đồi. Phấn đấu đưa tốc độ tăng trưởng về công nghiệp -xây dựng hàng năm đạt 6-7%. Thực hiện có hiệu quả chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư, tạo môi trường thông thoáng để thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Đa dạng hóa các hoạt động kinh doanh thương mại dịch vụ, phấn đấu đưa giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 3.890 tỷ đồng, đưa tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 9-10%. Rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch ngành gắn với quy hoạch phát triển kinh tế của huyện. Phát huy thế mạnh và khai thác Hành lang kinh tế Đông-Tây...
Để đạt được các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra huyện Hướng Hóa kiến nghị với tỉnh một số nội dung cơ bản: Cần có chính sách hỗ trợ giống, phân bón cho việc tái canh 2000 ha cây cà phê, bình quân mỗi năm phục hồi khoảng 200-300 ha. Nhiều công trình thủy lợi và hồ chứa trên địa bàn đã xuống cấp nên cần có kinh phí để duy tu, sửa chữa. Đề nghị tỉnh bố trí vốn để thanh toán khối lượng hoàn thành một số dự án trên địa bàn và bố trí vốn cho các công trình trọng điểm giai đoạn 2016-2020. Đầu tư, nâng cấp nhà máy nước Khe Sanh và Lao Bảo đủ nguồn nước phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất. Tiếp tục hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất các trạm y tế xã theo hướng chuẩn quốc gia về y tế theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới…
Tại cuộc họp các đại biểu đã tham gia nhiều ý kiến góp ý vào các nội dung, định hướng phát triển KT-XH của huyện Hướng Hóa. Trên thực tế Hướng Hóa là địa bàn thu hút nhiều dự án đầu tư trọng điểm của tỉnh, đặc biệt là các dự án có nguồn vốn đầu tư nước ngoài. Do đó huyện cần chú trọng đến công tác kêu gọi, xúc tiến đầu tư. Chuẩn bị tốt các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật để đáp ứng nhu cầu cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Về cơ cấu nền kinh tế cần chú trọng đến nông nghiệp, trọng tâm là nông thôn. Quan tâm dành đất cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển sản xuất. Triển khai mạnh mẽ công tác tái canh cây cà phê. Trích một phần kinh phí từ nguồn xây dựng nông thôn mới để bù lãi suất cho nông dân vay vốn tái canh cây cà phê. Ổn định, phát triển cây chuối. Tập trung thâm canh cây sắn, chú trọng tăng độ dinh dưỡng cho đất trồng sắn để chống thoái hóa đất. Sớm nghiên cứu lại mặt bằng, quan tâm đầu tư kết cấu hạ tầng cho khu tái định cư Lao Bảo để bàn giao mặt bằng cho dự án xây dựng, mở rộng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo.
Tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính kết luận: huyện Hướng Hóa là địa bàn giữ vị trí trọng yếu trên hành lang kinh tế Đông Tây, là địa bàn có tác động rất lớn đối với sự phát triển của Khu KTTMĐB Lao Bảo. Các hoạt động văn hóa, thể thao trên địa bàn luôn sôi nổi; y tế giáo dục được đầu tư kiện toàn về cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ cơ bản đáp ứng được yêu cầu công việc. Về cơ cấu kinh tế, đối với nông nghiệp ở mức 11,8% là cơ bản hợp lý nhưng cần phải tăng giá trị sản xuất cho nông nghiệp, đặc biệt là cây chuối, sắn…Cần có biện pháp tái cơ cấu lại cây công nghiệp, ứng dụng KHKT, tăng liên kết để tăng giá trị cho nền nông nghiệp vì nông nghiệp đóng vai trò quan trọng đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Đối với cây mắc ca thống nhất chủ trương trồng thử nghiệm nhưng phải thận trọng và ủng hộ, tạo điều kiện cho DN trồng thử nghiệm cây mắc ca. Duy trì ổn định các loại cây có giá trị kinh tế. Đối với các lĩnh khác như thương mại dịch vụ tiếp tục cải cách hành chính để thu hút đầu tư, phát triển, gắn kết Khu KTTMĐB Lao Bảo với vùng động lực Khu Đông Nam Quảng Trị để tạo hành lang phát triển. Tiếp tục kêu gọi đầu tư vào địa bàn các dự án công nghiệp. Đối với các chỉ tiêu trong 5 năm tới có một số chỉ tiêu như thu nhập đầu người còn thấp nên cần phải có tính toán lại để xây dựng phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh. Đề ra các biện pháp cụ thể cho phát triển nông nghiệp, công nghiệp, thương mại. Tiếp tục nâng cao chất lượng các lĩnh vực giáo dục ở các cấp học. Xây dựng trường học theo hướng hiện đại hóa, chuẩn hóa, tiếp tục đào tạo đội ngũ cán bộ y tế có chuyên môn cao đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân. Quan tâm đến chương trình xóa đói giảm nghèo.
Đối với các kiến nghị của huyện như hỗ trợ tái canh cây cà phê, đồng ý quan điểm hỗ trợ lãi suất cho nông dân vay vốn tái canh cà phê. Các công trình thủy lợi xuống cấp đưa vào danh mục đầu tư nâng cấp. Các xã xây dựng nông thôn mới ưu tiên vốn để nâng cao các tiêu chí giúp các xã hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát lại vốn, điều chỉnh vốn ưu tiên giải ngân vốn cho các công trình đã hoàn thành. Đồng ý hỗ trợ vốn để hoàn thành một số công trình về đền ơn đáp nghĩa,… Về công tác quy hoạch giao Sở Xây dựng rà soát lại quy hoạch, hoàn thiện các tiêu chí và các điều kiện để sớm công nhận đô thị loại IV cho hai thị trấn Khe Sanh và Lao Bảo. Sang năm 2016 tỉnh mới bố trí vốn đầu tư cho xây dựng 47 phòng học ở huyện Hướng Hóa; giao Sở Y tế tìm nguồn đầu tư nâng cấp các trạm y tế nhằm hoàn thiện mạng lưới y tế thôn bản trên địa bàn.

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Thông báo
GIấy mời