Website xã Hướng Phùng

http://xahuongphung.quangtri.gov.vn


Lễ Chào cờ đầu tháng 3

Sáng thứ 2, ngày 2/3/2020 Tại trụ sở UBND trong không khí trang nghiêm, dưới lá cờ Tổ quốc, nghi lễ Chào cờ đầu tuần được tiến hành trang trọng cho toàn thể cán bộ, công chức, chuyên trách và bán chuyên trách .
Toàn thể cán bộ ,công chức,chuyên trách và bán chuyên trách chào cờ đầu tháng 3
      Thay mặt Đảng ủy xã Hướng Phùng, Đ/c Hồ Văn Khưn BT Đảng ủy-CT HĐND xã Hướng Phùng đã Ôn lại truyền thống 31 năm ngày Biên Phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2020) và 61 năm ngày Truyền thống Bộ đội Biên Phòng Việt Nam  (3/3/1959 - 3/3/2020)