Tuần thứ 16 Từ ngày 10/4/2017 đến 14/4/2017

LỊCH CÔNG TÁC CỦA UBND XÃ HƯỚNG PHÙNG 
Tuần thứ 16 Từ ngày 10/4/2017 đến 14/4/2017
             
 Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì Tham gia Địa điểm Ghi chú
Thứ 2 10/4/2017 Sáng Giao ban tuần Đ/c Dũng Toàn thể CBCC, Bán chuyên trách thuộc khối UBND xã Hội trường UBND xã  
Dự hội nghị giao ban công tác Mặt trận Quý I cụm 3   Đ/c Quý Hội trường UBND xã  
Huấn luyện dân quân năm thứ nhất năm 2017   Đ/c Thao Xã Hướng Linh  
Điều tra biến động dân số (Từ 10 - 14/4/2017)   Đ/c Hành Thôn Xa Ry  
Hoàn trả tiền BHYT   Đ/c Nhàn Hội trường UBND xã  
Làm việc chuyên môn        
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ 3 11/4/2017 Sáng Ra quân ANTT & ATGT khu vực trung tâm xã   Đ/c Long, Đ/c Nhuận, Đ/c Sáu, Đ/c Hoàn, LL CAV thôn Khu vực chợ, Trung tâm xã  
Giải quyết tranh chấp đơn của Ông Trần Hữu Hòa Đ/c Long Đ/c Thiển, Đ/c Hoàn, Công an xã Hội trường UBND xã  
Làm việc với KBNN   Đ/c Thìn KBNN huyện  
Kiểm tra các hộ làm đất Cty Tân Lâm   Đ/c Sáu Thôn Cợp  
Làm viêc chuyên môn        
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ 4 12/4/2017 Sáng Tập huấn dự án Tầm nhìn Thế giới (Từ 12 - 13/4/2017)   Đ/c Thiển Khe Sanh  
Tập huấn dự án phát triển kinh tế vùng Viện Mekong   Đ/c Quý TP Đông Hà  
Kiểm tra xác minh đối tượng vi phạm Bảo vệ Rùng   Đ/c Sáu Rừng phòng hộ xã  
Làm việc chuyên môn        
Chiều Làm việc với Ban quản lý dự án CDF Đ/c Dũng Đ/c Thìn, Đ/c Hằng, các Tổ trưởng tổ vay vốn    
Làm việc chuyên môn        
Thứ 5 13/4/2017 Sáng Làm viêc chuyên môn        
Chiều Họp Ban chỉ đạo 138 & 1523 huyện   Đ/c Dũng, Đ/c Nhuận    
Làm viêc chuyên môn        
Thứ 6 14/4/2017 Sáng Làm việc chuyên môn        
Làm viêc với Đ/c Lê Cô Ô Sa Đ/c Dũng   Hội trường UBND xã  
Chiều Làm việc chuyên môn        

Thông báo
GIấy mời