Tuần thứ 14. Từ ngày 27/03/2017 đến 31/03/2017

LỊCH CÔNG TÁC CỦA UBND XÃ HƯỚNG PHÙNG 
Tuần thứ 14. Từ ngày 27/03/2017 đến 31/03/2017
             
 Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì Tham gia Địa điểm Ghi chú
Thứ 2 26/03/2017 Sáng 07h30: Giao ban tuần Đ/c Dũng Toàn thể CBCC, Bán chuyên trách thuộc khối UBND xã Hội trường UBND xã  
Tập huấn điều tra biến động Dân số năm 2017 ( Từ ngày 27 - 28/03/2017)   Đ/c Hành Cục Thống kê tỉnh  
Tập huấn tiết kiệm tín dụng (Dự án Tầm nhìn thế giới) ( Từ ngày 27 - 28/03/2017)   Đ/c Thiển Khách sạn Khánh Phương  
Làm việc chuyên môn        
  Tạm ứng kinh phí hoạt động chi thường xuyên UBND xã   Đ/c Hiền KBNN huyện  
Làm việc chuyên môn        
Thứ 3 27/03/2017 Sáng Làm việc chuyên môn        
Làm việc với KBNN huyện    Đ/c Thìn KBNN huyện  
  Tổng kết công tác giám sát và phản biện xã hội tại KDC Đ/c Khưn Theo kế hoạch Hội trường UBND xã  
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ 4 29/03/2017 Sáng Làm việc chuyên môn        
Kiểm tra việc xin đất của các hộ dân   Đ/c Thiển Thôn Tân Pun  
Điều tra cơ sở SXKD cá thể có địa điểm cố định   Đ/c Hành Thôn Hướng Choa, Phùng Lâm  
Chiều Làm việc chuyên môn        
Điều tra cơ sở SXKD cá thể có địa điểm cố định   Đ/c Hành Thôn Cợp, Cổ Nhổi  
Tối 19h30' Tuyên truyền phổ biến GDPL    Đ/c Dũng, Đ/c Long, Đ/c Quý, Đ/c Nhuận, Đ/c Thiển, Đ/c Liên Thôn Hướng Độ  
Thứ 5 30/03/2017 Sáng Làm việc chuyên môn        
Điều tra cơ sở SXKD cá thể có địa điểm cố định   Đ/c Hành Thôn Xa Ry, Doa Củ  
Chiều Làm việc chuyên môn        
Điều tra cơ sở SXKD cá thể có địa điểm cố định   Đ/c Hành Thôn Hướng Phú, Chênh Vênh  
Thứ 6 31/03/2017 Sáng Làm việc chuyên môn        
Làm việc với KBNN huyện    Đ/c Thìn KBNN huyện  
Điều tra cơ sở SXKD cá thể có địa điểm cố định   Đ/c Hành Thôn Hướng Hải, Bụt Việt, Hướng Đại  
Chiều Làm việc chuyên môn        
14h00: Giao ban Trưởng thôn Quý I/2017 Đ/c Dũng Theo Giấy mời Hội trường UBND xã  
Điều tra cơ sở SXKD cá thể có địa điểm cố định   Đ/c Hành Thôn Hướng Độ, Mã Lai, Cheng, Tân Pun  

Thông báo
GIấy mời