Tuần thứ 13. Từ ngày 20/03/2017 đến 24/03/2017

LỊCH CÔNG TÁC CỦA UBND XÃ HƯỚNG PHÙNG 
Tuần thứ 13. Từ ngày 20/03/2017 đến 24/03/2017
             
 Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì Tham gia Địa điểm Ghi chú
Thứ 2 20/03/2017 Sáng 07h30: Giao ban tuần Đ/c Dũng Toàn thể CBCC, Bán chuyên trách thuộc khối UBND xã Hội trường UBND xã  
09h00: Họp Ban giảm nghèo xã Đ/c Dũng Đại diện TT Đảng ủy, HĐND xã, Các PCT UBND xã, CT UBMTTQVN xã, Trưởng các Đoàn thể CT - XH xã, Đ/c Nhàn, Hành, Liên, Thìn, Liều. Hội trường UBND xã  
Làm việc chuyên môn        
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ 3 21/03/2017 Sáng Làm việc chuyên môn        
Làm việc với BDA BCC (Kiểm tra mô hình chăn nuôi lợn bản)   Đ/c Sáu Thôn Chênh Vênh  
Làm việc với KBNN huyện    Đ/c Thìn KBNN huyện  
Chiều Làm việc chuyên môn        
Làm việc với KBNN   Đ/c Thìn KBNN huyện  
Thứ 4 22/03/2017 Sáng Làm việc chuyên môn        
Tập huấn Ban phát triển thôn ( Dự án Tầm nhìn thế giới)   Đ/c Thiển Hội trường UBND xã  
Tập huấn điều tra biến động Dân số năm 2017 ( Từ ngày 23/03/2017 đến ngày 24/03/2017)   Đ/c Hành Cục Thống kê tỉnh  
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ 5 23/03/2017 Sáng Làm việc chuyên môn        
Làm việc với BHXH huyện   Đ/c Thìn BHXH huyện  
Chiều 14h00: Giao ban Trưởng thôn Quý I/2017 Đ/c Dũng CT, các PCT UBND xã, CC VP - TK xã, Các Trưởng thôn Hội trường UBND xã  
Làm việc với Phòng TC - KH huyện   Đ/c Thìn Phòng TC - KH huyện  
Thứ 6 24/03/2017 Sáng Làm việc chuyên môn        
Tổ chức Hội nghị Tổng kết niên vụ cà phê năm 2016    Đ/c Thiển Hội trường UBND xã  
Chiều Làm việc chuyên môn        
Công bố Quyết định chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội CCB xã nhiệm kỳ 2017 -2022   Đ/c Dũng Hội trường UBND xã  

Thông báo
GIấy mời