Tuần thứ 12. Từ ngày 13/03/2017 đến 17/03/2017

LỊCH CÔNG TÁC CỦA UBND XÃ HƯỚNG PHÙNG 
Tuần thứ 12. Từ ngày 13/03/2017 đến 17/03/2017
 Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì Tham gia Địa điểm Ghi chú
Thứ 2 13/03/2017 Sáng 07h30: Giao ban tuần Đ/c Dũng Toàn thể CBCC, Bán chuyên trách thuộc khối UBND xã Hội trường UBND xã  
8h30: Làm việc với BQL Dự án BCC tỉnh Quảng Trị   Theo giấy mời Hội trường UBND xã  
Làm việc chuyên môn        
Chiều Làm việc chuyên môn        
13h30': Giám sát và phản biển xã hội tại KDC sau kỳ họp thứ 4, HĐND xã khóa XI Đ/c Khưn  Theo kế hoạch Thôn Cheng  
13h30': Giao ban công tác XĐGN năm 2017   Đ/c Hành (Theo KH) Hội trường phòng Nội vụ huyện  
Kiểm tra đập thủy lợi   Đ/c Sáu (Theo KH) Thôn Doa Củ  
Làm việc với BCH QS huyện   Đ/c Thao (Theo KH) BCH QS huyện  
Thứ 3 14/03/2017 Sáng Làm việc chuyên môn        
08h30: Dự Lễ khai trương Bưu điện - Văn hóa xã đa dịch vụ   CT hoặc PCT UBND xã (Theo giấy mời) Bưu điện VH xã  
Lấy biểu mẫu TP - HT   Đ/c Cáo (Theo KH) Phòng TP huyện  
09h30: Làm việc với các hộ kinh doanh, tiểu thương tại Chợ Đ/c Dũng Đ/c Long, Đ/c Nhuận, Đ/c Thìn, Đ/c Liên Chợ Hướng Phùng  
  Làm việc với Cán bộ Kiểm lâm địa bàn (Kiểm tra tình hình xâm canh đất rừng phòng hộ)   Đ/c Sáu    
Chiều Làm việc chuyên môn        
Làm việc với KBNN huyện   Đ/c Thìn (Theo KH) KBNN huyện  
13h30': Giám sát và phản biển xã hội tại KDC sau kỳ họp thứ 4, HĐND xã khóa XI Đ/c Khưn  Theo kế hoạch Thôn Tân Pun  
Kiểm tra đập thủy lợi   Đ/c Sáu (Theo KH) Thôn Bụt Việt  
Thứ 4 15/03/2017 Sáng Làm việc chuyên môn        
07h30: Dự tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra Kinh tế - Sự nghiệp năm 2017   Đ/c Dũng, Đ/c Hành (Theo Giấy mời) UBND huyện  
08h00: Họp BQLDA Tầm nhìn thế giới   Theo kế hoạch Hội trường UBND xã  
Chiều Làm việc chuyên môn        
13h30': Giám sát và phản biển xã hội tại KDC sau kỳ họp thứ 4, HĐND xã khóa XI Đ/c Khưn  Theo kế hoạch Thôn Hướng Độ  
Thứ 5 16/03/2017 Sáng Làm việc chuyên môn        
  Làm việc với Đoàn KT-QP 337 và các hộ dân thôn Xa Ry (13 hộ) v/v giải phóng mặt bằng công trình đường GT Xa ry - Chênh Vênh    TT Đảng ủy, HĐND, UBMTTQVN xã, CT, PCT UBND xã Trưởng các Đoàn thể CT-XH, 13 hộ dân liên quan Hội trường UBND xã  
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ 6 17/03/2017 Sáng Làm việc chuyên môn        
Làm việc với Ban quản lý DA BCC   Đ/c Sáu (Theo KH) Thôn Chênh Vênh  
Chiều Làm việc chuyên môn        
Làm việc với Ban quản lý DA BCC   Đ/c Sáu (Theo KH) Thôn Chênh Vênh  
13h30': Giám sát và phản biển xã hội tại KDC sau kỳ họp thứ 4, HĐND xã khóa XI Đ/c Khưn  Theo kế hoạch Thôn Mã Lai  

Thông báo
GIấy mời