Tuần thứ 11. Từ ngày 06/03/2017 đến 10/03/2017

LỊCH CÔNG TÁC CỦA UBND XÃ HƯỚNG PHÙNG 
Tuần thứ 11. Từ ngày 06/03/2017 đến 10/03/2017
 Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì Tham gia Địa điểm Ghi chú
Thứ 2 06/03/2017 Sáng 07h30: Giao ban tuần Đ/c Dũng Toàn thể CBCC, Bán chuyên trách thuộc khối UBND xã Hội trường UBND xã  
Làm việc chuyên môn        
Chiều Làm việc chuyên môn        
13h30: Làm việc với BQL Dự án BCC  Đ/c Thuận Đ/c Dũng UBND huyện  
13h30: Dự hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Phòng VHTT huyện Đ/c Phúc Đ/c Long, Đ/c Liều Phòng VH-TT huyện  
Thứ 3 07/03/2017 Sáng Làm việc chuyên môn        
Xác nhận bảng lương Tháng 03/2017   Đ/c Thìn Phòng Nội vụ huyện  
Chiều Làm việc chuyên môn        
Rút lương Tháng 03/2017   Đ/c Hiền, Đ/c Thìn KBNN huyện  
Làm việc với Chi cục Thuế    Đ/c Dũng Chi cục Thuế huyện  
Học tập kinh nghiệm mô hình "Một cửa điện tử'', cải cách hành chính Đ/c Long CBCC thuộc bộ phận một cửa, CB phụ trách CCHC xã UBND xã Tân Hợp  
Thứ 4 08/03/2017 Sáng Làm việc chuyên môn     UBND xã  
Chiều Làm việc chuyên môn     UBND xã  
Thứ 5 09/03/2017 Sáng Làm việc chuyên môn     UBND xã  
Chiều Làm việc chuyên môn     UBND xã  
Giao dịch KBNN   Đ/c Thìn  KBNN huyện  
13h30': Giám sát và phản biển xã hội tại KDC sau kỳ họp thứ 4, HĐND xã khóa XI Đ/c Khưn  Theo kế hoạch Thôn Chênh Vênh  
Thứ 6 10/03/2017 Sáng Làm việc chuyên môn        
Chiều Làm việc chuyên môn        
13h30': Giám sát và phản biển xã hội tại KDC sau kỳ họp thứ 4, HĐND xã khóa XI Đ/c Khưn  Theo kế hoạch Thôn Mã Lai Hoãn

Thông báo
GIấy mời