Tổ chức bộ máy

XÃ HƯỚNG PHÙNG  (xahuongphung@quangtri.gov.vn)
Hồ Văn Tôn Bí thư   0975625910
Hồ Văn Khưn CT.HĐND    
Đinh Văn Dũng Chủ tịch   0946323678

Thông báo
GIấy mời