Tổ chức bộ máy

XÃ HƯỚNG PHÙNG  (xahuongphung@quangtri.gov.vn)
Hồ Văn Khưn Bí thư Đảng ủy - CT HĐND xã    
Nguyễn Quang Trọng Phó BT Đảng ủy    
Đinh Văn Dũng Phó BT Đảng ủy - CT UBND xã    
Phan Ngọc Long Phó CT UBND xã    
Hồ Văn Quý Phó CT UBND xã    
Trần Minh Đức Phó CT HĐND xã    
Hà Ngọc Dương Trực Đảng xã    
Hồ Văn Tôn CT UBMTTQVN xã    
Nguyễn Thị Thúy Hằng CT Hội LHPN xã    
Hà Ngọc Anh Dũng CT Hội ND xã    
Nguyễn Xuân Thanh CT Hội CCB xã    
Hồ Văn Cao BT Đoàn TN xã    
Trần Thị Hiền Văn phòng - Thống kê    
Trần Thị Bích Liên Văn phòng - Thống kê    
Nguyễn Đình Hành Văn phòng - Thống kê    
Hồ Văn Thao CHT Quân sự xã    
Hoàng Minh Hải Trưởng CA xã    
Hồ Văn Thiển Tư pháp - Hộ tịch    
Hồ Ai Cáo Tư pháp - Hộ tịch    
Phạm Thị Thanh Nhàn Văn hóa - Xã hội    
Hoàng Đình Thìn Tài chính - Kế toán    
Hồ Văn Sáu Địa chính - Xây dựng    

Thông báo
GIấy mời