Dai hoi dang
thongtin tiep dan
chinhsanhmoi
 
8024 huongdan
homthugopy

Lễ Phát động chuyển đổi số trên lĩnh vực Y tế thông minh  

Lễ Phát động chuyển đổi số xã Hướng Phùng

Xã Hướng Phùng đã vinh dự được Cục Tin Học Hoá, Bộ Thông Tin truyền thông, lựa chọn là xã triển khai thí điểm Đề Án Chuyển Đổi Số trong lĩnh vực Y Tế Thông Minh, tư vấn sức khoẻ từ xa.

Đại hội Đảng bộ xã Hướng Phùng lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đồng chí Đặng Trọng Vân phát biểu chỉ đạo đại hội

Sáng ngày 05/6/2020, Đảng bộ xã Hướng Phùng long trọng khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đây là đợt sinh hoạt chính trị hết sức quan trọng của Đảng bộ và Nhân dân xã nhà,...

 

Hướng Hoá tổ chức Tổng kết "Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi Việt Nam" huyện lần thứ 7 - Năm 2015

2 (1)

Ngày 13/5/2015, huyện Hướng Hoá tổ chức Tổng kết, trao thưởng "Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi Việt Nam" huyện lần thứ 7 - Năm 2015

 

Mô hình thí điểm Xây dựng xã thông minh tại xã Hướng Phùng

Dự án đồi hoa Dã quỳ

Xã Hướng Phùng là 1 trong 7 xã trong toàn quốc được Bộ Thông tin và truyền thông chọn triển khai thí điểm mô hình xây dựng xã thông minh nó có ý nghĩa rất lớn trong việc phát triển KTXH của xã. Giúp...

Sôi nổi phong trào tự nguyện hiến đất mở đường ở Quảng Trị

Sôi nổi phong trào tự nguyện hiến đất mở đường ở Quảng Trị

Đến nay, đường giao thông ở các địa phương trên địa bàn tinh Quảng Trị đã toả ra rộng khắp, nhà cửa mọc lên san sát hai bên các tuyến đường mới đã làm thay đổi hẳn bộ mặt nông thôn. Để có sự đổi thay...

 
 
Thông báo
GIấy mời